ورود به سایت

Chessboard : سایت تخصصی صفحه شطرنج » اطلاعيه و آیین نامه ها » آیين‌نامه مسابقات شطرنج قهرمانی رده‌های سنی کشور

آیين‌نامه مسابقات شطرنج قهرمانی رده‌های سنی کشور

در تاریخ : 14.10.91
توسط : admin
نظرات : 0
بازدیدها : 4109
چاپ مطلب

آیين‌نامه مسابقات شطرنج قهرمانی رده‌های سنی پسران

12-10-8 سال کشور

3 لغایت 9 بهمن 1391- گیلان

 

1-    مسابقات از روز سه‌شنبه مورخ 91/11/3 در رشت و به ميزبانی هيئت شطرنج استان گیلان برگزار خواهد شد.

2-    مقررات فدراسيون جهانی شطرنج (فيده) حاکم بر مسابقات است.

3-    مسابقات هر رده در 9 دور به روش سوئيسی برگزار خواهد شد. . در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان از 127 نفر بیشتر باشد مسابقات این رده در 11 دور برگزار خواهد شد.

4-    زمان بازی برای هر بازيکن عبارت است از 90 دقيقه (90×2) برای کل بازی و 30 ثانيه وقت اضافه به ازاء انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی.

5-    رده‌بندی براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد و چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند برای تعيين رتبه آن‌ها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده مي‌گردد.

الف: بوخ هولتز قطع شده 1

ب: بوخ هولتز قطع شده 2

ج: بوخ هولتز متوسط     1    

د: بوخ هولتز متوسط 2

ﻫ : مجموع بوخ هولتز

6-     حکم، کاپ و مدال نفرات به نفرات اول تا سوم براساس بند 5 اهداء خواهد شد.

7-    سهميه هر استان در هر رده يک نفر مي‌باشد که برگزار کننده محل اسکان بازيکنان مزبور را در طول برگزاری مسابقات تأمين مي‌نمايد. بديهی است ساير هزينه‌ها به عهده هيئت شطرنج استان شرکت کننده مي‌باشد. حضور یک نفر بعنوان سرپرست یا مربی همراه نفرات اعزامی هر استان الزامی میباشد.

 

8-    ساير علاقمندان مي‌توانند با هزينه شخصی در اين مسابقات شرکت نمايند. لازم به ذکر است داشتن معرفی نامه از هیئت شطرنج استان متبوع الزامی می‌باشد و به معرفی‌نامه‌های صادر شده از دیگر مراکز آموزشی مانند مدارس شطرنج و غیره ترتیب اثر داده نمی‌شود.

9-    ميزان وروديه برای همه رده‌ها به شرح زير است:

الف: سهميه هر استان              200/000 ريال

ب: غير سهميه                      300/000 ريال

10-    مسابقات در يک مرحله برگزار می‌شود و مسابقه انتخابی مجدد برگزار نمی‌گردد.

11-   اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی، طبق آیین‌نامه مربوطه و با نظر گروه گزینش‌گر صورت خواهد گرفت.

12- کلیه هیئت‌های سراسر کشور موظفند تا تاریخ 91/10/29 اسامی بازیکنان به همراه فیش واریزی ورودیه را به هیئت برگزارکننده ارسال نمایند. بدیهی است هیئت برگزارکننده از پذیرش بازیکنان پس از تاریخ مشخص‌شده معذور می‌باشد.

13- شناسه عضویت در سیستم جامع فدراسیون جهت شرکت در مسابقات الزامی می‌باشد و از ثبت‌نام نفراتی که فاقد شماره عضویت باشند، جلوگیری به عمل خواهد آمد. (جهت عضویت به آدرس اینترنتی WWW.IRCF-MEMBERS.IR مراجعه نمایید)

14-  بازيکنان بايد قبل از آغاز دور اول مدارک کامل اعم از معرفی نامه با قید کد عضویت در سیستم جامع، وروديه، بیمه ورزشی، کارت ملی، یک قطعه عکس و اصل و فتوکپی شناسنامه خود را به سرداور مسابقات ارائه نمايند. شرايط سنی بازيکنان به شرح زير ميباشد:

رده سنی زیر 8 سال               متولدین 83/10/11 به بعد

رده سنی زير 10 سال              متولدين 81/10/11 به بعد

رده سنی زير 12 سال              متولدين 79/10/11 به بعد


 

جدول برنامه مسابقات

تاریخ

روز

صبح

بعدازظهر

91/11/3

سه‌شنبه

ورود بازیکنان

دور اول ساعت 17

91/11/4

چهارشنبه

دور دوم ساعت 9

دور سوم ساعت 17

91/11/5

پنج‌شنبه

----

دور چهارم ساعت 17

91/11/6

جمعه

دور پنجم ساعت 9

دور ششم ساعت 17

91/11/7

شنبه

-----

دور هفتم ساعت 17

91/11/8

یکشنبه

-----

دور هشتم ساعت 17

91/11/9

دوشنبه

دور نهم (اختتامیه)

خروج تیم‌ها

 

آدرس محل اسکان: رشت، منظریه، روبه‌روی دانشگاه علوم پزشکی، مهمانسرای هتل المپیک

مکان مسابقات: رشت، گلسار، مجموعه ورزشی یادگار امام، هیئت شطرنج استان گیلان

 

تلفکس هیئت شطرنج استان:       7223050-0131

دبیر هیئت،آقای محمود ترازی:    09113346399

رئیس هیئت، آقای کیومرث بیات: 09113340137

 

 

آیين‌نامه مسابقات شطرنج قهرمانی رده‌های سنی دختران

12-10-8 سال کشور

3 لغایت 9 بهمن 1391- مازندران

 

1-    مسابقات از روز سه شنبه مورخ 91/11/3 در ساری و به ميزبانی هيئت شطرنج استان مازندران برگزار خواهد شد.

2-    مقررات فدراسيون جهانی شطرنج (فيده) حاکم بر مسابقات است.

3-    مسابقات هر رده در 9 دور به روش سوئيسی برگزار خواهد شد. در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان از 127 نفر بیشتر باشد مسابقات این رده در 11 دور برگزار خواهد شد.

4-    زمان بازی برای هر بازيکن عبارت است از 90 دقيقه (90×2) برای کل بازی و 30 ثانيه پاداش به ازاء انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی.

5-    رده‌بندی براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد و چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند برای تعيين رتبه آن‌ها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده مي‌گردد.

الف: بوخ هولتز قطع شده 1

ب: بوخ هولتز قطع شده 2

ج: بوخ هولتز متوسط   1     

د: بوخ هولتز متوسط 2

ﻫ : مجموع بوخ هولتز

6-     حکم، کاپ و مدال نفرات به نفرات اول تا سوم براساس بند 5 اهداء خواهد شد

7-    سهميه هر استان در هر رده يک نفر مي‌باشد که برگزار کننده محل اسکان بازيکنان مزبور را در طول برگزاری مسابقات تأمين مي‌نمايد. بديهی است ساير هزينه‌ها به عهده هيئت شطرنج استان شرکت کننده مي‌باشد. حضور یک نفر بعنوان سرپرست یا مربی همراه نفرات اعزامی هر استان الزامی میباشد.

 

8-    ساير علاقمندان مي‌توانند با هزينه شخصی در اين مسابقات شرکت نمايند. لازم به ذکر است داشتن معرفی نامه از هیئت شطرنج استان متبوع الزامی می‌باشد و به معرفی‌نامه‌های صادر شده از دیگر مراکز آموزشی مانند مدارس شطرنج و غیره ترتیب اثر داده نمی‌شود.

9-    ميزان وروديه برای همه رده‌ها به شرح زير است:

الف: سهميه هر استان              200/000 ريال

ب: غير سهميه                      300/000 ريال

10-   مسابقات در يک مرحله برگزار می‌شود و مسابقه انتخابی مجدد برگزار نمی‌گردد.

11-   اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی، طبق آیین‌نامه مربوطه و با نظر گروه گزینش‌گر صورت خواهد گرفت.

12- کلیه هیئت‌های سراسر کشور موظفند تا تاریخ 91/10/29 اسامی بازیکنان به همراه فیش واریزی ورودیه را به هیئت برگزارکننده ارسال نمایند. بدیهی است هیئت برگزارکننده از پذیرش بازیکنان پس از تاریخ مشخص‌شده معذور می‌باشد.

13- شناسه عضویت در سیستم جامع فدراسیون جهت شرکت در مسابقات الزامی می‌باشد و از ثبت‌نام نفراتی که فاقد شماره عضویت باشند، جلوگیری به عمل خواهد آمد. (جهت عضویت به آدرس اینترنتی WWW.IRCF-MEMBERS.IR مراجعه نمایید)

14-  بازيکنان بايد قبل از آغاز دور اول مدارک کامل اعم از معرفی نامه با قید کد عضویت در سیستم جامع، وروديه، بیمه ورزشی، کارت ملی، یک قطعه عکس و اصل و فتوکپی شناسنامه خود را به سرداور مسابقات ارائه نمايند. شرايط سنی بازيکنان به شرح زير ميباشد:

رده سنی زیر 8 سال               متولدین 83/10/11 به بعد

رده سنی زير 10 سال              متولدين 81/10/11 به بعد

رده سنی زير 12 سال              متولدين 79/10/11 به بعد

 
 

جدول برنامه مسابقات

تاریخ

روز

صبح

بعدازظهر

91/11/3

سه‌شنبه

ورود بازیکنان

دور اول ساعت 17

91/11/4

چهارشنبه

دور دوم ساعت 9

دور سوم ساعت 17

91/11/5

پنج‌شنبه

----

دور چهارم ساعت 17

91/11/6

جمعه

دور پنجم ساعت 9

دور ششم ساعت 17

91/11/7

شنبه

-----

دور هفتم ساعت 17

91/11/8

یکشنبه

-----

دور هشتم ساعت 17

91/11/9

دوشنبه

دور نهم (اختتامیه)

خروج تیم‌ها

 

محل پذیرش، برگزاری: مازندران، کیلومتر 30 جاده فرح آباد، جاده پلاژهای ساحلی ساری، مجتمع ورزشی- فرهنگی وزارت کشور

 

تلفکس هیئت شطرنج استان:       2253080-0151

تلفن هیئت شطرنج استان:           4-2253083-0151

رئیس هیئت شطرنج استان مازندران، آقای مهندس محمد علی‌نژاد: 09111244588

آقای رضا مشمولی:         09112526862

آقای مهدی محمدی:      09116273308

 

 

 

آیين‌نامه مسابقات شطرنج قهرمانی رده‌های سنی پسران

18-16-14 سال کشور

3 لغایت 9 بهمن 1391- خراسان‌رضوی

 

1-    مسابقات از روز سه‌شنبه مورخ 91/11/3 در مشهد و به ميزبانی هيئت شطرنج استان خراسان‌رضوی برگزار خواهد شد.

2-    مقررات فدراسيون جهانی شطرنج (فيده) حاکم بر مسابقات است.

3-    مسابقات هر رده در 9 دور به روش سوئيسی برگزار خواهد شد. . در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان از 127 نفر بیشتر باشد مسابقات این رده در 11 دور برگزار خواهد شد.

4-    زمان بازی برای هر بازيکن عبارت است از 90 دقيقه (90×2) برای کل بازی و 30 ثانيه وقت اضافه به ازاء انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی.

5-    رده‌بندی براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد و چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند برای تعيين رتبه آن‌ها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده مي‌گردد.

الف: بوخ هولتز قطع شده 1

ب: بوخ هولتز قطع شده 2

ج: بوخ هولتز متوسط  1       

د: بوخ هولتز متوسط 2

ﻫ : مجموع بوخ هولتز

6-     حکم، کاپ و مدال نفرات به نفرات اول تا سوم براساس بند 5 اهداء خواهد شد.

7-    سهميه هر استان در هر رده يک نفر مي‌باشد که برگزار کننده محل اسکان بازيکنان مزبور را در طول برگزاری مسابقات تأمين مي‌نمايد. بديهی است ساير هزينه‌ها به عهده هيئت شطرنج استان شرکت کننده مي‌باشد. حضور یک نفر بعنوان سرپرست یا مربی همراه نفرات اعزامی هر استان الزامی میباشد.

 
8-    ساير علاقمندان مي‌توانند با هزينه شخصی در اين مسابقات شرکت نمايند. لازم به ذکر است داشتن معرفی نامه از هیئت شطرنج استان متبوع الزامی می‌باشد و به معرفی‌نامه‌های صادر شده از دیگر مراکز آموزشی مانند مدارس شطرنج و غیره ترتیب اثر داده نمی‌شود.

9-    ميزان وروديه برای همه رده‌ها به شرح زير است:

الف: سهميه هر استان              200/000 ريال

ب: غير سهميه                      300/000 ريال

10-    مسابقات در يک مرحله برگزار می‌شود و مسابقه انتخابی مجدد برگزار نمی‌گردد.

11-   اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی، طبق آیین‌نامه مربوطه و با نظر گروه گزینش‌گر صورت خواهد گرفت.

12- کلیه هیئت‌های سراسر کشور موظفند تا تاریخ 91/10/29 اسامی بازیکنان به همراه فیش واریزی ورودیه را به هیئت برگزارکننده ارسال نمایند. بدیهی است هیئت برگزارکننده از پذیرش بازیکنان پس از تاریخ مشخص‌شده معذور می‌باشد.

13- شناسه عضویت در سیستم جامع فدراسیون جهت شرکت در مسابقات الزامی می‌باشد و از ثبت‌نام نفراتی که فاقد شماره عضویت باشند، جلوگیری به عمل خواهد آمد. (جهت عضویت به آدرس اینترنتی WWW.IRCF-MEMBERS.IR مراجعه نمایید)

14-  بازيکنان بايد قبل از آغاز دور اول مدارک کامل اعم از معرفی نامه با قید کد عضویت در سیستم جامع، وروديه، بیمه ورزشی، کارت ملی، یک قطعه عکس و اصل و فتوکپی شناسنامه خود را به سرداور مسابقات ارائه نمايند. شرايط سنی بازيکنان به شرح زير ميباشد:

رده سنی زیر 14 سال             متولدین 77/10/11 به بعد

رده سنی زير 16 سال              متولدين 75/10/11 به بعد

رده سنی زير 18 سال              متولدين 73/10/11 به بعد


 

جدول برنامه مسابقات

تاریخ

روز

صبح

بعدازظهر

91/11/3

سه‌شنبه

ورود بازیکنان

دور اول ساعت 17

91/11/4

چهارشنبه

دور دوم ساعت 9

دور سوم ساعت 17

91/11/5

پنج‌شنبه

----

دور چهارم ساعت 17

91/11/6

جمعه

دور پنجم ساعت 9

دور ششم ساعت 17

91/11/7

شنبه

-----

دور هفتم ساعت 17

91/11/8

یکشنبه

-----

دور هشتم ساعت 17

91/11/9

دوشنبه

دور نهم (اختتامیه)

خروج تیم‌ها

 

محل اسکان:

1.        مشهد، خیابان آبکو، استادیوم تختی، خوابگاه تربیت‌بدنی

 محل برگزاری: سالن هیئت شطرنج استان خراسان‌رضوی واقع در بلوار فردوسی مشهد

 

تلفکس هیئت شطرنج استان:       2463626 - 24663055-0511

تلفن هیئت شطرنج استان           7635575 - 7670900 - 7635815-0511

دبیر هیئت، آقای دولت آبادی:     091550557224

 

 

 

آیين‌نامه مسابقات شطرنج قهرمانی رده‌های سنی دختران

18-16-14 سال کشور

3 لغایت 9 بهمن 1391- زنجان

 

1-    مسابقات از روز سه‌شنبه مورخ 91/11/3 در زنجان و به ميزبانی هيئت شطرنج استان زنجان برگزار خواهد شد.

2-    مقررات فدراسيون جهانی شطرنج (فيده) حاکم بر مسابقات است.

3-    مسابقات هر رده در 9 دور به روش سوئيسی برگزار خواهد شد. در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان از 127 نفر بیشتر باشد مسابقات این رده در 11 دور برگزار خواهد شد.

4-    زمان بازی برای هر بازيکن عبارت است از 90 دقيقه (90×2) برای کل بازی و 30 ثانيه پاداش به ازاء انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی.

5-    رده‌بندی براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد و چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند برای تعيين رتبه آن‌ها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده مي‌گردد.

الف: بوخ هولتز قطع شده 1

ب: بوخ هولتز قطع شده 2

ج: بوخ هولتز متوسط   1     

د: بوخ هولتز متوسط 2

ﻫ : مجموع بوخ هولتز

6-     حکم، کاپ و مدال نفرات به نفرات اول تا سوم براساس بند 5 اهداء خواهد شد.

7-    سهميه هر استان در هر رده يک نفر مي‌باشد که برگزار کننده محل اسکان بازيکنان مزبور را در طول برگزاری مسابقات تأمين مي‌نمايد. بديهی است ساير هزينه‌ها به عهده هيئت شطرنج استان شرکت کننده مي‌باشد. حضور یک نفر بعنوان سرپرست یا مربی همراه نفرات اعزامی هر استان الزامی میباشد.

  

8-    ساير علاقمندان مي‌توانند با هزينه شخصی در اين مسابقات شرکت نمايند. لازم به ذکر است داشتن معرفی نامه از هیئت شطرنج استان متبوع الزامی می‌باشد و به معرفی‌نامه‌های صادر شده از دیگر مراکز آموزشی مانند مدارس شطرنج و غیره ترتیب اثر داده نمی‌شود.

9-    ميزان وروديه برای همه رده‌ها به شرح زير است:

الف: سهميه هر استان              200/000 ريال

ب: غير سهميه                      300/000 ريال

10-   مسابقات در يک مرحله برگزار می‌شود و مسابقه انتخابی مجدد برگزار نمی‌گردد.

11-   اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی، طبق آیین‌نامه مربوطه و با نظر گروه گزینش‌گر صورت خواهد گرفت.

12- کلیه هیئت‌های سراسر کشور موظفند تا تاریخ 91/10/29 اسامی بازیکنان به همراه فیش واریزی ورودیه را به هیئت برگزارکننده ارسال نمایند. بدیهی است هیئت برگزارکننده از پذیرش بازیکنان پس از تاریخ مشخص‌شده معذور می‌باشد.

13- شناسه عضویت در سیستم جامع فدراسیون جهت شرکت در مسابقات الزامی می‌باشد و از ثبت‌نام نفراتی که فاقد شماره عضویت باشند، جلوگیری به عمل خواهد آمد. (جهت عضویت به آدرس اینترنتی WWW.IRCF-MEMBERS.IR مراجعه نمایید)

14-  بازيکنان بايد قبل از آغاز دور اول مدارک کامل اعم از معرفی نامه با قید کد عضویت در سیستم جامع، وروديه، بیمه ورزشی، کارت ملی، یک قطعه عکس و اصل و فتوکپی شناسنامه خود را به سرداور مسابقات ارائه نمايند. شرايط سنی بازيکنان به شرح زير ميباشد:

رده سنی زیر 14 سال             متولدین 77/10/11 به بعد

رده سنی زير 16 سال              متولدين 75/10/11 به بعد

رده سنی زير 18 سال              متولدين 73/10/11 به بعد


 

جدول برنامه مسابقات

تاریخ

روز

صبح

بعدازظهر

91/11/3

سه‌شنبه

ورود بازیکنان

دور اول ساعت 17

91/11/4

چهارشنبه

دور دوم ساعت 9

دور سوم ساعت 17

91/11/5

پنج‌شنبه

----

دور چهارم ساعت 17

91/11/6

جمعه

دور پنجم ساعت 9

دور ششم ساعت 17

91/11/7

شنبه

-----

دور هفتم ساعت 17

91/11/8

یکشنبه

-----

دور هشتم ساعت 17

91/11/9

دوشنبه

دور نهم (اختتامیه)

خروج تیم‌ها

 

محل پذیرش و اسکان: رنجان، روبروی فروشگاه رفاه، مجتمع ورزشی انقلاب

 

تلفکس هیئت شطرنج استان:       4244240-0241

رئیس هیئت شطرنج استان، خانم رباب صفری:      09122416620

آقای مهدی حسینعلی:   09125419372

آقای بهنام بیات‌فر:         09196793166

 

 

 

                                           کميته لیگ و مسابقات فدراسیون شطرنج

بازگشت
تگهای مطلب :
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
آخرین محصولات فروشگاه