ورود به سایت

نظر نایجل شورت درباره شطرنج زنان
29 مهر 1394

نظر نایجل شورت درباره شطرنج زنان

  نایجل شورت: باید قبول کرد که شطرنج بازان مرد قویتر از زنان هستند!
فرصت های از دست رفته! + مقدمه - بررسی و....
07 مرداد 1394

فرصت های از دست رفته! + مقدمه - بررسی و....

  " برای دیدن بازی بررسی شده در این نوشته نیاز به انرژی فرا انسانی داری!!"
آخرین محصولات فروشگاه