ورود به سایت

چهارمین دوره مسابقات جام فکر برتر
28 شهریور 1394

چهارمین دوره مسابقات جام فکر برتر

ثبت نام پایان یافت   ثبت نام تا پایان روز چهارشنبه 1 مهر است و به هیچ عنوان روز مسابقه ثبت نام انجام نخواهد شد
آغاز مراحل ثبت نام پذیرش  دانشجو ی مربیگری پایه شطرنج
26 مرداد 1394

آغاز مراحل ثبت نام پذیرش دانشجو ی مربیگری پایه شطرنج

4 شهریور آخرین مهلت ثبت نام دوره کاردانی مربیگری شطرنج
آیین نامه اولین دوره مسابقات دوجانبه حذفی سایت صفحه شطرنج
18 مرداد 1394

آیین نامه اولین دوره مسابقات دوجانبه حذفی سایت صفحه شطرنج

  به دلیل مسابقات مختلف بازیها از اول مهر برگزار می گردد
آخرین محصولات فروشگاه