صفحه نخست > البرز > گلنار محرابی قهرمان مسابقه سریع بانوان در کرج

گلنار محرابی قهرمان مسابقه سریع بانوان در کرج


21 اردیبهشت 1389. نويسنده: admin

مسابقه سریع  ویژه بانوان در روز سه شنبه 21 اردیبهشت با شرکت 19 نفر  در هیات شطرنج کرج برگزار شد که در پایان 5 دور گلنار محرابی با 4.5 امتیاز و پوئن شکنی 14 اول شد. حلیمه عیوضی با 4.5 امتیاز و پوئن شکنی 12.5 دوم و فریبا علی نوری با 4 امتیاز و پوئن شکنی 13.5 سوم شد. شیما قرداشخانی نیز با 4 امتیاز و پوئن 12.5 چهارم شد. ماندانا رضایی با 3 امتیاز و پوئن 13.5 نفر برتر زیر 14 سال و سارا علیزاده با 3 امتیاز و پوئن 13 نفر برتر زیر 10 سال شد.

داور مسابقات محمد صباحی  

گلنار محرابی قهرمان مسابقه سریع بانوان در کرج

 

 

گلنار محرابی   

گلنار محرابی قهرمان مسابقه سریع بانوان در کرج

حلیمه عیوضی 

گلنار محرابی قهرمان مسابقه سریع بانوان در کرج

 

 

ماندانا رضایی نفر برتر زیر 12 سال 

گلنار محرابی قهرمان مسابقه سریع بانوان در کرج

سارا علیزاده نفر برتر زیر 10 سال 

گلنار محرابی قهرمان مسابقه سریع بانوان در کرج
گلنار محرابی قهرمان مسابقه سریع بانوان در کرج

 

 


بازگشت