ورود به سایت

» » » مهندس فرشاد فرخ می نویسد: موسسیان- رجبوف

مهندس فرشاد فرخ می نویسد: موسسیان- رجبوف

در تاریخ : 14.11.87
توسط : admin2
نظرات : 1
بازدیدها : 5930
چاپ مطلب
 • امتیاز منفی
 • +6
 • امتیاز مثبت
alt
مهندس فرشاد فرخ می نویسد:

دور دوازدهم ویک آن زی، موسسیان- رجبوف


دور دوازدهم رقابت هاي ويك ان زي در حالي برگزار شد كه در پايان اين دور شش نفر با كسب هفت امتياز در كورس رقابت در اخرين دور قرار دارند. در زير بازي موسسيان و رجبوف رااز اين دور با تفسير مفصل سرگي شيپوف ملاحظه مي نماييد :

alt

موسسیان (2751)

alt

رجبوف (2761)


Movsesian,S (2751) - Radjabov,T (2761) [B30]
Corus A Wijk aan Zee NED (12), 31.01.2009
Notes by Sergey Shipov, translation by Steve Giddins


1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 e6

3...g6 رايج تر است.

4.0-0 Nge7


ايده اي كلاسيك. سياه آماده تعويض در c6 با اسب است. اما سفيد سريعا تعويض نمي كند و منتظر كسب زمان با a7-a6 است .

5.Nc3

به سوي گسترش سريع. او همچنين اماده انجام 5.Re1 و برگشت فيل مي شود. در بازي ادامز و رجبوف المپياد درسدن 2008 و پس از :

5.b3 Nd4 6.Nxd4 cxd4 7.Ba3 '!?' 7...a6 8.Bd3 d6 9.c3 dxc3 10.Nxc3 Nc6 11.Ne2 Be7 12.Bc2 d5 13.Bxe7 Nxe7 14.d4 Bd7 15.Nf4 dxe4 16.Bxe4 Bc6

سياه بازي را به تعادل رساند.

5...Nd4
در صورت 5...a6 سياه مركز را با:
6.Bxc6 Nxc6 7.d4 cxd4 8.Nxd4
باز مي كند. به طور مثال :
8...Qc7 9.Re1 Bd6 10.Nxc6 dxc6 11.f4 e5 12.f5 Qe7 13.a4 a5 14.Be3 0-0 15.Qd2 Bc5 16.Rad1

با برتري سفيد.


6.Nxd4 cxd4 7.Ne2


پياده d4 از جاي خود كنده شد. دفاع از آن با e6-e5 مناسب نيست چرا كه براي سفيد امكانات جديدي براي حمله ايجاد مي كند و خانه هاي سفيد روي سياه را ضعيف مي نمايد.

7...a6

يك نواوري كاربردي.
پس از:

7...Nc6 8.c3 Bc5 9.b4 Bb6 10.a4 a6 11.Bxc6 '!' 11...dxc6 12.a5 Ba7 13.cxd4 Bxd4 14.Nxd4 Qxd4 15.Qc2 '!' 15...Qxa1 16.Bb2 Qxf1+ 17.Kxf1 0-0 18.g4!

در بازي روبلفسكي و پنگ ژيانگ در سيال 2007 ، يك تعادل غير معمول قوا اتفاق افتاد. وزير سفيد نشان داد كه از رخ هاي سياه فعال تر است.

8.Ba4 Nc6.

حالا تعويض در c6 پس از عقب نشيني به a4 از نظر رواني بسيار مشكل است.

9.d3

پس از 9.Bxc6 dxc6 وزير از شر مدافع پياده در d4 خلاص مي شود. در حالي كه 9.c3 در نبود فيل در b5 به علت:

9...d3 10.Nf4 b5 11.Bb3 Ne5

خوب نيست.

9...b5

پس از 9...Bc5 در بازي سوتفسكي و نتاف با ادامه :

10.Bxc6 '!?' 10...dxc6 11.Ng3 h5 (¹11...Bd6! '!') 12.e5 '!' 12...Qd5 13.Re1 Bb4 14.Re4 g6 15.Ne2 '!' 15...Bc5 16.h4 b5 17.Bg5

برتري قطعي در خانه هاي سياه رو به دست آورد.

10.Bb3 Bc5

اكنون پياده در d4 به خوبي دفاع شده است .

11.f4

طرح طبيعي و قوي حمله. سفيد فضاي خوبي در جناح شاه با نزديك شدن به شاه سياه دارد.

11...Qh4

يك واكنش حاد. شاه سياه در مركز مانده است . در برخي شرايط اين وضع مدت زيادي به طول مي انجامد. اما در آخر گريزي از انتخاب يك جناح براي قلعه رفتن نيست. خطرناك بودن حمله سفيد در ادامه زير مشخص مي شود:


11...g6 12.f5! Bb7 13.Nf4 Na5 14.Qg4 Nxb3 15.axb3 Qc7 16.Qh4 '!' 16...Be7 17.f6 Bd6 18.Nxg6 '!!' 18...Rg8 (18...fxg6 19.f7+ Kf8 20.Bh6# '!') 19.Ne7 Bxe7 20.fxe7 Qe5 21.Qxh7 Qg7 22.Qxg7 Rxg7 23.Bf4

و سفيد بدون دردسر برتري خود را به اثبات رساند.

12.Bd2

12.Ng3 Bb7 13.Qh5 Be7 14.f5 g6 15.Qxh4 Bxh4 16.Bh6

در بازي وسترنين و گوسل ( قويتر ادامه 16.fxe6! dxe6 17.Bh6 است با شانس هايي براي موفقيت) .

16...Bxg3 17.hxg3 gxf5 '!' 18.exf5 Rg8 19.fxe6 dxe6 20.Bf4 0-0-0

و سياه بازي كاملا متعادلي را كسب نمود.
12...Bb7 همانطور كه پيش بيني مي شد سياه در دو جناح حاكم است.


alt


13.Kh1

با اين رويكرد متواضعانه سفيد نشان مي دهد كه مهياي حمله نيست ، اما به محكم كردن وضع اقدام و منتظر فرصت است. حركت Kh1 قطعا پيشگيرانه است. انجام حركت c2-c3 بدون آن كه اول شاه به گوشه صفحه برود جالب نيست. به علاوه سفيد امكان مناسبي براي فعال نمودن اسب با Ne2-g1-f3! پيدا نمود. در آن حالت وزير سياه در h4 معذب است و بايد زمان از دست بدهد. تجزيه و تحليل ادامه حاد:
13.f5 '!?' 13...Bd6!
جالب است
(13...Ne5 14.Rf4 Qh5 15.Qe1)
بسيار خطرناك است.
14.Nf4 g6 15.g3 Qe7! (15...Qd8 امکان
16.fxe6 dxe6 17.Nh5!
را با ايده:
17...gxh5 18.Rxf7! Kxf7 19.Qxh5)) 16.Nh3
با هدف فعال نمودن فيل در d2فراهم مي نمايد.
13...Qe7
اگر نمي توانيد تصميم درستي بگيريد بهتر است آن را به تاخير بياندازيد. منمتظر بمانيد و ببينيد.
14.Qe1
جنگ اعصاب ادامه دارد.
14.f5 Bd6 15.Nf4 g6 16.Nh3 '!' 16...gxf5 17.exf5 Ne5 18.Qh5 Rg8 19.Ng5 0-0-0 20.Rae1
و عليرغم ضعف g2 كه نبايد فراموش شود فرصت هاي سفيد بهتر است.
پس از 20...h6 در ادامه 21.Ne4!.
14...g6 15.c3

يك تصميم مهم اصولي . سفيد تهديد f4-f5 را كه قوي تر از حركت انجام شده است در دست نگه داشت. اصل كلاسيك فشار رواني بر حريف! با حركت متن ، سفيد مركز را گشود و فشار را روي خانه هاي سياه رو ايجاد نمود.
15...dxc3.
سياه نمي تواند براي مدت زيادي تنش را حفظ كند. 15...Rc8با ادامه 16.Rc1 '!'
16.Bxc3 Bb4
تيمور از در آشتي در آمد. پس از 16...0-0 17.f5 تهديدات زياد مي شود.
17.d4.

من فكر مي كنم سرگي از ادامه:
17.f5! gxf5 18.exf5
به خاطر در خطر بودن g2 اجتناب كرد. اما فكر مي كنم برگ هاي برنده سفيد در اين حالت بيشتر بودند. به طور مثال 18...Rg8 (با ادامه 18...h5حركت 19.Nf4 با هدف:
19...Rg8 20.Qe2 h4 21.fxe6 dxe6 22.Nxe6! fxe6 23.Bxe6
با حمله سهمگين )
19.Ng3 0-0-0 20.a4 h5 21.axb5 axb5 22.Ne4!
( آرام تر ادامه:
22.Qe2 h4 23.Ne4 h3! 24.g3 Bxc3 25.bxc3 d5 26.f6 Qf8 27.Nf2 d4!
و غيره)
22...d5 23.Nf6 Rxg2! (23...Bxc3 24.Nxg8!) 24.Kxg2 Bxc3 25.bxc3 (25.Qxc3 d4) 25...Qxf6 26.d4 e5 27.Rd1!)
سفيد فيل را در b7 نگاه داشته و برتري خود را تضمين نموده است.
17...Bxc3 18.Qxc3

پاسخ 18.bxc3 منجر به ايجاد ضعف در c3 مي شود . گرچه براي سياه آسان نيست كه از اين ضعف استفاده كند و به سفيد امكان حمله به شاه در معرض را مي دهد.
18...Qb4 19.Qe3 Na5 20.d5

قويتر به نظر ادامه:
20.f5! 20...gxf5 21.exf5 Rg8 22.Rf2

و در صورت 22...0-0-0 ادامه جالب 23.d5! به خاطر اين كه سياه بايد با پياده بگيرد. به دليل:
23...Nxb3 24.axb3 Bxd5? 25.Qa7!
او نمي تواند فيل را نگه دارد كه با كيش رخ در c1 دنبال مي شود.
20...0-0 21.Rad1

در اين لحظه:
21.f5 exf5 22.exf5 Rfe8!
زود است. چرا كه حمله اي با ادامه:
23.Qh6? Rxe2 24.f6
به علت ادامه 24...Qf8! وجود ندارد.
21...Rae8 22.Ng3

ادامه مصنوعي:
22.Rd4 Qc5 23.f5 exf5 24.Rxf5
امكان كيش دائم را ندارد.
24...Nxb3 25.axb3 f6!
و تنها سياه است كه مي تواند حمله كند.
22...Nxb3
در وارياسيون 22...Nc4 سفيد مي تواند با 23.Qa7! تعويض نمايد.
23.axb3 f5 24.Qa7
غريزه بقا بر هر چيزي غلبه مي كند.
24...Bc8
سفيد به راحتي پس از:
24...Ba8? - 25.dxe6 dxe6 26.Rd7!
مي برد.
25.Qe3 Bb7

سفيد پس از:
25...fxe4 26.Rd4! Qe7 27.dxe6 dxe6 28.Rxe4; è 25...exd5 26.Rxd5 fxe4 27.Rc1!
برتري قطعي به دست مي آورد.

بازگشت
تگهای مطلب :
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
 نظرات :
 1. عضو سايت
  آفلاين serestian  در تاریخ : 14/11/1387 - 12:08
  باز هم ترجمه زیبا و روان استاد فرخ در میان صدها مشغله فکری و کاری ایشان و مسئولیت سختشان جز عشق به شطرنج و شطرنج باز چیز دیگری را راهی جوابگاه سوالات ذهنی امان نمی کند استاد دست مریزاد خسته نباشید.از سایت صفحه شطرنج هم که اینچنین با انگیزه مطالب و ...را پیگیری می کند ممنون و متحیرم!!!یکی در مورد همین عکس جدید...و زیبای مهندس فرخ که برای تنوع بد نبود و نشان از دقت نظر مدیران سایت دارد. jumping jumping jumping


      1
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
آخرین محصولات فروشگاه