ورود به سایت

» » پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

در تاریخ : 02.06.94
توسط : admin
نظرات : 0
بازدیدها : 2788
چاپ مطلب
  • امتیاز منفی
  • +4
  • امتیاز مثبت

مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران که در 6 رده پسران و 6 رده دختران از 2 تا 8 مرداد به سرپرستی مجتبی دانشفر برگزار می گردد با حضور پرشور خانواده ها همراه بود. 270 نفر در رده پسران و 92 نفر در رده دختران (مجموعا 362 نفر) شرکت نموده اند. 

در مراسم افتتاحیه این مسابقات سرپرست فدراسیون شطرنج آقای امیر حسینی و رئیس هیات شطرنج استان تهران آقای مجتبی دانشفر حضور داشتند. 

سرداوری مسابقات پسران برعهده داور بین المللی سید عبدالله مصلحی و سرداوری دختران برعهده داور بین المللی رینا فقیه نوبری است.

مراسم اختتامیه مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران با حضور مسئولین هیات و مدیران مدارس شطرنج و بازیکنان و خانواده های آنها در روز یکشنبه 8 مرداد برگزار شد. 

در پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی نفرات برتر به صورت زیر مشخص شدند :

نفرات برتر زیر 8 سال پسران : 1- اعلا نوری با 8 امتیاز 2-مانی پرهام اصل با 7.5 امتیاز 3-ایلیا حجتی نژاد  با 7 امتیاز

رده بندی نهایی زیر 8 سال پسران

نفرات برتر زیر 10 سال پسران : 1- سید علی عبادی با 8.5 امتیاز 2-سید شاه کرم فرد با 7.5 امتیاز 3- علی فاضلی قاضیجهانی با 7 امتیاز

رده بندی نهایی زیر 10 سال پسران

نفرات برتر زیر 12 سال پسران : 1- نیما سلطانلو با 8.5 امتیاز 2-آبتین عطاخان با 6.5 امتیاز 3- محمد عرفان احدی با 6.5 امتیاز

رده بندی نهایی زیر 12 سال پسران

نفرات برتر زیر 14 سال پسران : 1- آرمان حاکمی با 6 امتیاز 2- سورن بزرگی با 5.5 امتیاز 3- امیر حسین نظری با 5.5 امتیاز

رده بندی نهایی زیر 14 سال پسران

نفرات برتر زیر 16 سال پسران : 1- محمد رضا شیخعلی با 6.5 امتیاز 2- حسین گنجعلی با 5.5 امتیاز 

رده بندی نهایی زیر 16 سال پسران

نفرات برتر زیر 18 سال پسران : 1- رضا اخگری با 5.5 امتیاز 2- احمد تیمورلو با 5 امتیاز 3- نیما محمودی با 5 امتیاز

رده بندی نهایی زیر 18 سال پسران

نفرات برتر زیر 8 سال دختران : 1- مهدیس عباس زاده با 6 امتیاز 2- زهرا حمداللهی با 6 امتیاز 3- دنیز تقی زاده با 5 امتیاز

رده بندی نهایی زیر 8 سال دختران

نفرات برتر زیر 10 سال دختران : 1- پرتو کوچک زاده با 6.5 امتیاز 2- مهدیس رضایی سلیم با 5.5 امتیاز 3- سوگند جهانداری با 5 امتیاز

رده بندی نهایی زیر 10 سال دختران

نفرات برتر زیر 12 سال دختران : 1- زهرا حیدری با 6.5 امتیاز 2- آتنا شفیعی با 6 امتیاز 3- نگار زارع کاریزی با 5.5 امتیاز

رده بندی نهایی زیر 12 سال دختران

نفرات برتر زیر 14 سال دختران : 1- راحیل احتشام مهر با 6.5 امتیاز 2- سوگند میرهادی زادی با 4.5 امتیاز 3- سونیا سماعی با 4.5 امتیاز

رده بندی نهایی زیر 14 سال دختران

نفرات برتر زیر 16 سال دختران : 1- عطیه خلیلی با 5.5 امتیاز 2- ستایش سواری با 4.5 امتیاز 3- یگانه دلاورپور با 4 امتیاز 

رده بندی نهایی زیر 16 سال دختران

نفرات برتر زیر 18 سال دختران : 1- ماندانا رضایی با 8.5 امتیاز 2- الهام ابوطالبی با 8 امتیاز 3- نیکو عباسپور راد با 7.5 امتیاز

رده بندی نهایی زیر 18 سال دختران

 

مدارس برتر : در بخش دختران = مدرسه شهباز و پیشگام اول مشترک شدند مدرسه تهران دوم و برق و نوین سوم شدند.

در بخش پسران = مدرسه شهباز اول و مدرسه پیشگام و رخ و مهرگان و نوین و فرهنگسرای بهمن دوم شدند و تروا سوم شد.

در مجموع پسران و دختران = مدرسه شهباز اول شد مدرسه پیشگام دوم و مدرسه نوین سوم شد.

 

آیین نامه مسابقات

لیست اسامی بازیکنان 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

  

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

  

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

   

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 آرمان حاکمی در رده زیر 14 سال بخت نخست قهرمانی 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 سورن بزرگی در رده زیر 14 سال بخت دوم قهرمانی

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 رضا اخگری بخت دوم قهرمانی زیر 18 سال

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 محمد رضا شیخعلی در رده زیر 16 سال بخت نخست قهرمانی است

پایان مسابقات قهرمانی رده های سنی استان تهران

 

دسته بندی : اخبار داخلي
بازگشت
تگهای مطلب :
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
آخرین محصولات فروشگاه