صفحه نخست > شعر شطرنج > شعر مریم رحیمی

شعر مریم رحیمی


25 شهریور 1391. نويسنده: مریم

شطرنج عاشقانه


شطرنج جنگ است

اما بیباکانه

شطرنج گنج است 

اما عادلانه

شطرنج رنج است 

اما عاقلانه

شطرنج عشق است

اما عاشقانه

 

*********

یک آغاز خوب

 

در فکر یک آوازم

دنبال یک آغازم

اگر شطرنج باشد

میدانم که میبازم

من اسبم و دادم 

من فیلم و دادم 

من رخ را دادم 

من عمری را دادم

اگر کیش باشم 

در مرز یک ماتم

اگر مات باشم 

دگر دنیا نباشد

سرباز مرده اسب ها مرده فیل ها مرده

ولی شاهم سلامت

 


مریم رحیمی


بازگشت