ورود به سایت

تقویم پیشنهادی سال ۱۳۹۵
22 فروردین 1395

تقویم پیشنهادی سال ۱۳۹۵

فدراسیون شطرنج تقویم پیشنهادی موقت خود را در بخش رویدادهای داخلی، آسیایی ،جهانی و مسابقات آزاد بین المللی منتشر کرد. ازهیات های استانی سراسر کشور درخواست می شود بر اساس تقویم درج شده تاریخ
ایجاد بانک اطلاعاتی جامع داوران شطرنج
22 فروردین 1395

ایجاد بانک اطلاعاتی جامع داوران شطرنج

کمیته داوران فدراسیون شطرنج در نظر دارد به منظور برنامه ریزی اصولی اقدام به سازماندهی و ارزیابی داوران سراسر کشور نماید. لذا در گام نخست سامانه جمع آوری اطلاعات داوران در جهت تهیه بانک
آخرین محصولات فروشگاه