ورود به سایت

رويارويي قهرماني جهان: كرامنيك-آناند، دور پنجم
30 مهر 1387

رويارويي قهرماني جهان: كرامنيك-آناند، دور پنجم

كرامنيك-آناند رويارويي قهرماني جهان 2008 دور پنجم براي دريافت فايل با ابعاد بزرگتر به ادامه مطلب مراجعه كنيد.
رويارويي قهرماني جهان: آناند-كرامنيك، دور چهارم
28 مهر 1387

رويارويي قهرماني جهان: آناند-كرامنيك، دور چهارم

آناند-كرامنيك رويارويي قهرماني جهان 2008 دور چهارم براي دريافت فايل با ابعاد بزرگتر به ادامه مطلب مراجعه كنيد.
كرامنيك-آناند، رويارويي قهرمان جهان
27 مهر 1387

كرامنيك-آناند، رويارويي قهرمان جهان

كرامنيك-آناند رويارويي قهرماني جهان 2008 دور سوم براي دريافت بازي با ابعاد بزرگتر به ادامه مطلب مراجعه كنيد.
آناند-كرامنيك رويارويي قهرماني جهان (دور دوم)
24 مهر 1387

آناند-كرامنيك رويارويي قهرماني جهان (دور دوم)

آناند-كرامنيك رويارويي قهرماني جهان 2008 بازي دوم براي دريافت بازي با ابعاد بزرگتر به ادامه مطلب مراجعه كنيد.
كرامنيك-آناند (رويارويي قهرماني جهان)
24 مهر 1387

كرامنيك-آناند (رويارويي قهرماني جهان)

كرامنيك-آناند دور اول رويارويي قهرماني جهان 2008 براي دريافت بازي با ابعاد بزرگتر به ادامه مطلب مراجعه كنيد.
برتري مغز انسان بر كامپيوتر
22 مهر 1387

برتري مغز انسان بر كامپيوتر

كاسپاروف-انديشه ژرف انسان- كامپيوتر 1989
رخ فداكار
14 مهر 1387

رخ فداكار

اسلونيم-ريومين مسكو 1932
قدرت تدارک خانگی
02 مهر 1387

قدرت تدارک خانگی

White : Alexander Halprin-Black : Harry Nelson Pillsbury Result : 1/2-1/2
پياده‌ قويتر از وزير و رخ!!
26 شهریور 1387

پياده‌ قويتر از وزير و رخ!!

مك‌دانل - لابوردونه لندن 1834 براي دريافت بازي با ابعاد بزرگتر به ادامه مطلب مراجعه كنيد.
آخرین محصولات فروشگاه