ورود به سایت

پیام عیدانه (سال نو مبارک)
29 اسفند 1391

پیام عیدانه (سال نو مبارک)

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند یادم باشد که هرگز خود را از
آخرین محصولات فروشگاه