ورود به سایت

چپ دستي / راست دستي ، تمرين و استعداد در شطرنج
28 دی 1387

چپ دستي / راست دستي ، تمرين و استعداد در شطرنج

نقش ارتباطي چپ دستي / راست دستي، استعداد و تمرين در رسيدن به سطوح بالاي مهارت چيست ؟ مترجم مقاله : علی قائم مقامی
روانشناسي مهارت شطرنج
22 دی 1387

روانشناسي مهارت شطرنج

مترجم مقاله: علی قائم مقامی روانشناسی مهارت شطرنج- تفاوت استادان شطرنج و آماتورها
مهندس فرشاد فرخ می نویسد: تورنمنت معتبر هاستینگز
15 دی 1387

مهندس فرشاد فرخ می نویسد: تورنمنت معتبر هاستینگز

مهندس فرشاد فرخ می نویسد: هشتاد و چهارمین دوره تورنمنت معتبر هاستینگز
آخرین محصولات فروشگاه