ورود به سایت

مقاله اسب شاه در شاخه ويناور در دفاع فرانسه
27 شهریور 1387

مقاله اسب شاه در شاخه ويناور در دفاع فرانسه

رضا مشاطان مي‌نويسد: مختصری از اسب شاه در ویناور
چگونه می توان تمرکز حواس داشت؟
27 شهریور 1387

چگونه می توان تمرکز حواس داشت؟

شاید شما هم با این مشکل مواجه باشید که نمی دانید چگونه فکرکنید و یا وقتی که به فکر کردن مشغول هستید، مطمئن نیستید که دارید فکرمی کنید یا نه، و درنهایت حرکتی اشتباه انجام میدهید. " کوین
آخرین محصولات فروشگاه