ورود به سایت

لیست ریتینگ داران کرج
21 اسفند 1387

لیست ریتینگ داران کرج

لیست ریتینگ داران کرج بنا به درخواست دوستان
مهندس فرخ می نویسد: کارلسن- دومینگوئز
19 اسفند 1387

مهندس فرخ می نویسد: کارلسن- دومینگوئز

مهندس فرشاد فرخ می نویسد: بازی زیبای کارلسن با مهره سیاه در برابر دومینگوئز
نگاهی به سایت های شطرنجی
16 اسفند 1387

نگاهی به سایت های شطرنجی

مقاله ای از رضا مشاطان : آماری از سایت های شطرنجی
مهندس فرخ می نویسد: آناند-وانگ یو
06 اسفند 1387

مهندس فرخ می نویسد: آناند-وانگ یو

مهندس فرشاد فرخ می نویسد: دور چهارم لینارس، آناند-وانگ یو
تساوی های غیرعادی
01 اسفند 1387

تساوی های غیرعادی

مقاله ای جالب از رضا مشاطان
مهندس فرخ می نویسد: مسابقات جایزه بزرگ مسکو
29 بهمن 1387

مهندس فرخ می نویسد: مسابقات جایزه بزرگ مسکو

مهندس فرشاد فرخ می نویسد: تورنمنت جایزه بزرگ مسکو، خورنوسف 2602 - دواليشويلي 2480
مهندس فرشاد فرخ می نویسد: موسسیان- رجبوف
14 بهمن 1387

مهندس فرشاد فرخ می نویسد: موسسیان- رجبوف

مهندس فرشاد فرخ می نویسد: دور دوازدهم ویک آن زی، موسسیان- رجبوف
آخرین محصولات فروشگاه