ورود به سایت

مهندس فرشاد فرخ می نویسد: موسسیان- رجبوف
14 بهمن 1387

مهندس فرشاد فرخ می نویسد: موسسیان- رجبوف

مهندس فرشاد فرخ می نویسد: دور دوازدهم ویک آن زی، موسسیان- رجبوف
نتایج دور پنجم و قرعه کشی دور ششم مسابقات فجر کرج
09 بهمن 1387

نتایج دور پنجم و قرعه کشی دور ششم مسابقات فجر کرج

پایان دور پنجم مسابقات فجر کرج با صدرنشینی یک بازیکن!
مهندس فرخ می نویسد: بازی زیبای دومینگوئز
08 بهمن 1387

مهندس فرخ می نویسد: بازی زیبای دومینگوئز

مهندس فرشاد فرخ می نویسد: دور هشتم ویک آن زی و بازی زیبای دومینگوئز مقابل موروزویچ
نتایج دور چهارم و قرعه کشی دور پنجم مسابقات فجر کرج
07 بهمن 1387

نتایج دور چهارم و قرعه کشی دور پنجم مسابقات فجر کرج

پایان دور چهارم مسابقات فجر کرج با 99 بازیکن!!
آخرین محصولات فروشگاه