ثبت نام آموزش آنلاین شطرنج شهرستان طالقان

ثبت نام آموزش آنلاین شطرنج شهرستان طالقان

لطفا اطلاعات را کامل و دقیق پر کنید
بعد از ثبت نام و به حد نصاب رسیدن نفرات با شما تماس گرفته می شود و کلاس به صورت اینترنتی تشکیل خواهد شد.