ورود به سایت

شعر شطرنجی
11 March 2013

شعر شطرنجی

................جهان شطرنج..................... خدا چه مهربانی................ دادی به ما جهانی رنگش تیره و روشن.............مانند باغ و گلشن در این جهان زیبا........... دادی به ما دو رخ را
شعر مریم رحیمی
15 September 2012

شعر مریم رحیمی

شطرنج عاشقانه شطرنج جنگ است اما بیباکانه شطرنج گنج است  اما عادلانه شطرنج رنج است  اما عاقلانه شطرنج عشق است اما عاشقانه   ********* یک آغاز خوب   در فکر یک آوازم دنبال
جنگ شطرنج
21 August 2012

جنگ شطرنج

جَنگ شطرنج جنگ من شطرنج است / اسب من در رنج است شاه دل کیش هوس / آرزو در پیش و پس خانه های زندگی / پر ز هر آلودگی سحر و جادویی کمین / می کند بر این زمین ارتشی بر پا شود / خیر و شر پیدا شود
در آچمز هایت
24 May 2012

در آچمز هایت

در صفحه ی شطرنج ،حیران مانده ام امروز چون مهره های گیج ِ پایان مانده ام امروز     در نیمه ی پنهان ِ چشمم یک غزل باقیست در استوای دل   پریشان مانده ام امروز    
قمار
24 March 2012

قمار

بـچـیـن مـیـز قمـارت را،دل از مـن روی مـاه از تو بیــا بــردار بـازی کـن،سـفـیــد از مــن سیـاه از تــو هــمـیـشـه آخـر بـازی کـسـی کـه سـوخـت مـن بودم هـمـیـشـه بـاخت با مـن بود،گـاه از
شاعر مهدی صادقیان
24 March 2012

شاعر مهدی صادقیان

همه مون پیاده هستیم توی این صفحه ی شطرنج  مشغول جنگ و نبردیم با غم و غصه و با رنج  بعضی رنگشون سیاهه  من و تو هم که سفیدیم  میون این شصت و چارتا هی دویدیم، نرسیدیم
اشعار شطرنج
24 March 2012

اشعار شطرنج

من مگر مهره شطرنج تو بودم مرا چرخاندی  بارها دور زدی صفحه تقدیر مرا گرداندی دست ویرانگر تو بود به هر سویم برد  همچو بازیگر قهار ، مرا سوزاندی   شاعر : معصومه عرفانی
اشعار شطرنج کودکانه
18 August 2010

اشعار شطرنج کودکانه

اشعار شطرنج کودکانه سلام سلام بچه ها                          گل های خوب و زیبا حرکت
آخرین محصولات فروشگاه