ورود به سایت

قربانی های زیبای پتروسیان در مسابقات قهرمانی جهان در برابر اسپاسکی
10 October 2013

قربانی های زیبای پتروسیان در مسابقات قهرمانی جهان در برابر اسپاسکی

  Petrosian - Spassky WC 26th 1966   برای دیدن بازی با ابعاد بزرگتر به ادامه مطلب مراجعه کنید
قربانی زیبای وزیر از کیزریتسکی
11 May 2013

قربانی زیبای وزیر از کیزریتسکی

Schulten - kieseritzky Paris 1844  برای دیدن بازی با ابعاد بزرگتر به ادامه مطلب مراجعه کنید  
بازی زیبا و پیچیده کاسپاروف در مقابل کرامنیک
28 April 2013

بازی زیبا و پیچیده کاسپاروف در مقابل کرامنیک

 Kasparov-Kramnik Novogorod 1994 برای دیدن بازی با ابعاد بزرگتر به ادامه مطلب مراجعه کنید
بازی تاکتیکی زیبا از آناند در برابر لوتیر و زوگزوانگ نهایی سیاه
21 April 2013

بازی تاکتیکی زیبا از آناند در برابر لوتیر و زوگزوانگ نهایی سیاه

 Anand, Viswanathan 2765 - Lautier, Joel 2660 Biel Credit Suisse (1) 21.07.1997 برای دیدن تصویر با اندازه بزرگتر به ادامه مطلب مراجعه کنید
بازی زیبای کاسپاروف در مقابل توپالوف
14 April 2013

بازی زیبای کاسپاروف در مقابل توپالوف

Kasparov G 2812- Topalov V 2700 Hoogovens Wijk ann Zee 1999 برای دیدن تصویر با اندازه بزرگتر به ادامه مطلب مراجعه کنید
بازیهای جالب خارجی
02 April 2013

بازیهای جالب خارجی

بازیهای جالب از بازیکنان خارجی
بازیهای جالب  ایرانی
02 April 2013

بازیهای جالب ایرانی

بازیهای جالب از بازیکنان ایران
آخرین محصولات فروشگاه